شرکت تولیدی بازرگانی شمیم باران اسپادانا

تولید پارچه های ضد اب (waterproof)جهت لباس و چادر های امدادی